KUYU BAKIMI

Su sondajı yapılarak yer altı suyunun elde edildiği kuyuların, verimli biçimde işlevini yerine getirebilmesi için zaman zaman kuyu bakımı yapılması gerekir. Suyun verimli ve sürekli elde edilebilmesi için kuyu bakımı şarttır ve bakım yapılmadığı taktirde verim düşmeye başlayacaktır. Kuyu bakımı konusunda uzun yıllardır uzman teknik ekip ve ekipmanla hizmet veren firmamız, sondajla açılan kuyularda gereken bakımı yapar ve verimliliği arttırır. Sondaj kuyuları yapıları gereği temizlenmeye de ihtiyaç duyarlar. Kil ve silt oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle kuyu temizliği ve bakımı şarttır. Bakımı ve temizliği yapılmayan kuyunun pompasında zamanla aşınma meydana gelir ve kuyunun kapasitesi düşer. Su tablasındaki genel düşümler yüzünden kuyu verimi de düşer. Yakın çevrede yeni açılan kuyular yüzünden yine verim düşer. Kimi aküferlerin sürekli pompalama sonucu verim azalması meydana gelir. Kuyudaki filitre açıklıklarının çeşitli nedenlerle tıkanması yüzünden de verim düşer. Bütün bu nedenlerle kuyu bakımı zamanında yapılmalı, düşen verimin önüne geçilmelidir. Firmamız kuyu bakımı ve kuyu temizliği konusunda uzman personeliyle hizmetinizdedir

Delgi İşlemi
Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.Yıkama İşlemi

Kuyunun özgül verimini arttırmak, Pompaya ince kum gelmesini önlemek, Kuyunun ekonomik ömrünü uzatmak, Çakıl ve akifer içindeki tanelerin granülometrik (tane boyuna göre derecelenme ) olarak dizilimini sağlamak, Sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemeden kuyunun arınmasını sağlamak, Amacıyla yıkama işlemi yapılır. Havalı rotary yöntemiyle açılan kuyularda yıkama işlemine gerek duyulmamaktadır. Kuyu açımı sırasında basınçlı hava kuyu civarını temizlemektedir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam eder.Geliştirme

Yıkama işlemini takiben basınçlı kompresörle hava darbesi verilmek suretiyle kuyu geliştirmeye tabi tutulur. Ayrıca, Aşırı pompaj Geri yıkama Çalkalama Pistonu Asitle, Kireçtaşı gibi eriyebilme özelliğine sahip kayaçlarda Dinamik ve patlayıcılarla da kuyu geliştirme işlemi yapılabilir.Kuyu Verim Deneyi

Basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu verim deneyi yapılır.Verim deneyi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kuyuya uygun pompa tipi tespit edilir.Borulama ve Filtreleme

Sondaj işlemi sırasında alınan kırıntılı numuneler değerlendirilir ve kuyunun hidrojeolojik özellikleri tespit edilerek bu özelliklere uygun bir şekilde kuyunun techiz projelendirilmesi yapılır. Su alınacak metrajlar filtreli olmak kaydıyla kuyu boru ile donatılacaktır. Formasyon değişimine göre kullanılacak boruların çapı ve özellikleri değişebilir.Çakıllama

Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede ; Filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler. İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur. Pompa ve boruların aşınması engellenir. Kuyunun yıkılması ve göçmesi önlenir. Ortamın geçirgenliği dolayısıyla kuyunun efektif çapı artırılmış olur.Muhafaza Borusu

Kuyunun rastladığı konselide olmamış tabakanın etkisini (yıkılması ) önlemek, su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan ( kuyu içine indirilen ) borulardır. Muhafaza boruları hususi çelikten imal edilmiş ve iki tarafı dişli borulardır. Bu dişler ince ve diş yeri yapısı silindiriktir. Muhafaza Boruları şahmerdan darbesine gelmezler. Muhafaza Boruları genel olarak alüvyonda, kilde, siltte, konglomerada kullanılır.

Kuyu temizliği neye yarar ?
Kuyu temizlik (su kuyusu temizliği) işlemi su kuyusu ömrünü uzatır, dalgıç tulumba (dalgıç pompa) nın ömrünü uzatır.*Kuyu içine giren su miktarını arttırır.

*Su Kuyusu içindeki bakterileri temizler.

*Kuyu cidarında bulunan oksitlenmiş maddeleri dışa atar.

*Pompanın çektigi kum miktarını düşürür ve dalgıç pompanın fanlarında aşındırıcı etkiyi azaltarak dalgıç tulumba ömrünü uzar.

*Kuyu temizlik işlemi kuyuya fazla kum dolmasını engeller ve su kuyusu çökmesi olasılığını azaltır.

*Kuyunun tabanında oluşan dolguyu temizler.KUYU BAKIMI VE KUYU TEMİZLİĞİ:

Sondaj kuyuları jeolojik yapıya bağlı olarak (kil-silt oranının yüksek oluşu vb.) temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Kuyu temizliğinde en çok kullanılan yöntem yüksek basınçlı ve debili kompresör vasıtasıyla kuyunun temizlenmesidir.Temizlik öncesi kuyuda mevcut dalgıç pompa çıkarılır. Kuyuya pompasız olarak borular yeniden indirilir. Yukarıdan kademeli olarak kompresör ile hava verilir (ani olarak hava verilmemelidir.) Kuyudan temiz su gelinceye kadar kuyuya hava verilmeye devam edilmelidir (kuyuda su var ise). Temizlik işlemi sonunda kuyu eski temizliğine ve debisine ulaşır. Ancak yeraltı su seviyesinin zaman içinde düşmesine bağlı olarak temizlik işleminden verim alınamadığı durumlarda olabilmektedir.Kuyu ile akifer formasyon arasında tam bir bağlantı kurmak, kuyudan mümkün olan en yüksek verimin elde edilmesini sağlamak, formasyondaki ince kum, silt ve kili temizleyerek pompanın kuyudan su çekmesini önlemek amacıyla yapılan işlemlere inkişaf denir. Kuyunun yıkanması ile kuyu duvarını sıvayan ve akifer formasyonun gözeneklerini tıkayan sondaj çamuru, yıkama ile kuyudan atılır ve formasyondan kuyuya su gelmeye başlar. Yıkama su ile yapılır. Kuyu tabanına indirilen yıkama takımından pompa ile su basılır. Yıkama takımı aşağı doğru tüm filtre boyunca hareket ettirilir ve kuyudan berrak su gelene kadar bu işleme devam edilir. Kuyunun yıkanması bitip akiferden su gelmeye başlayınca inkişaf işlemine başlanır.Pratikte 5 tip inkişaf yöntemi bulunmakta olup bunlar;

1. Aşırı Pompalama Yöntemi

2. Yıkama Yöntemi

3. Pistonla Çalkalama Yöntemi

4. Basınçlı Hava Yöntemi

5. Jet Yöntemi dir.En çok uygulanan yöntem “Basınçlı Hava Yöntemi” dir. Bu yöntemde kuyuya kompresörle basınçlı hava verilir. Kuyuda aşırı pompaj işlevi yapan basınçlı hava, suyu dışarı atarken ince malzemeleri de birlikte atar. Özellikle sıcak ve mineralli su sondajlarında, kuyu geliştirmede bu yöntem daha rahat uygulanır.İnkişaf yeni açılan kuyularda uygulanmakla birlikte, daha önceden açılmış ancak zamanla verimi azalmış kuyularda da uygulanır.

.

 


Sutek Ltd. Şti. @ 2018. Tüm hakları saklıdır.

Türk Web Ajans